Έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο.

 

Μέσα στις εγκαταστάσεις μας και με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε διενεργούμε πλήρη τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας πριν αυτό ελεγχθεί επίσημα σε Κ.Τ.Ε.Ο., αλλά και όποτε άλλοτε εσείς επιθυμείτε. Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικού ελέγχου που διαθέτουμε θα μας βοηθήσουμε να δούμε εκτός των φανερών προβλημάτων και τα "κρυφά" που πιθανό να έχετε με τη λειτουργία του οχήματός σας 

Έτσι είμαστε πάντα σίγουροι ότι το όχημά σας θα μεταφέρει εσάς και τα εμπορεύματά σας με ασφάλεια στο δρόμο.

Επίσης, είμαστε σίγουροι ότι στον επίσημο έλεγχο δεν θα προκύψουν θέματα επανεξέτασης, προκαλώντας έτσι επιπλέον έξοδα και ανάλωση του πολύτιμου χρόνου σας.