Ανταλλακτικά - Λιπαντικά

 

Η εταιρεία μας διαθέτει ξεχωριστό τμήμα ανταλλακτικών και λιπαντικών. Με τη λειτουργία αυτού του τμήματος εξασφαλίζουμε:

- ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, αφού έχουμε πλήρη παρακαταθήκη και 99% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

- ποιότητα στις υπηρεσίες μας, αφού προτιμούμε τα γνήσια ανταλλακτικά και λιπαντικά από κορυφαίους κατασκευαστές.

Αξιοσημείωτο γεγονός που πρέπει να αναφερθεί είναι πως τα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά και λάδια, μέσω συστήματος που εφαρμόζουμε στην εταιρεία μας, οδηγούνται στην ανακύκλωση, συμβάλλοντας κι εμείς έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

© 2016 volvo service center - wd: ippocampus ds